Asmens duomenų apsauga

Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse narėse, vyksta asmens duomenų apsaugos reforma. Ruošiamasi nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėti taikyti naują tiesioginio taikymo teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuriame dar kartą patvirtinama, kad fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė, todėl kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Plačiau susipažinti su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galite Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus, Lietuvos metrologijos inspekcijoje duomenų apsaugos pareigūne paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Zuokienė.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūne, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu aiste.zuokiene@metrinsp.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-06