DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

  • 1. Oponentas civilinėje byloje reikalauja, kad išmaniojo telefono fotokamera ir elektroninis fotoaparatas būtų metrologiškai patikrinti nustatyta tvarka. Klausimai: Ar išmaniųjų telefonų fotokameros ir elektroniniai fotoaparatai gali b8ti metrologi6kai patikrinti ? Ar yra nustatyta šių priemonių tikrinimo tvarka ?

   Atnaujinta: 2019 01 04

  • 2.

   Sveiki, Bandau programuoti lokalią sandėlio apskaitos sistemą viešojo maitinimo įstaigai, kurioje žaliavos būtų nurašomos pagal technologinėje kortelėje nurodytus kiekius. Vienas iš esminių dalykų - prekių žaliavų pajamavimas, t.y. teisingas gautų prekių kiekių įvedimas sistemoje. Tarkime, perkant majonezo indelį, ant kurio nurodyta masė netto 450 g, jame gali būti ne tiek kiekio, o kažkoks paklaidose leidžiamas mažesnis. Jūsų interneto tinklapyje klausimų-atsakymų skiltyje nurodomas dokumentas Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas (Žin., 2008, Nr. 106 – 4076), tačiau teisės aktų paieškoje randamas dokumentas "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS / ĮSAKYMAS / DĖL FASUOTŲ PREKIŲ IR MATAVIMO INDŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO / 2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 4-594", kurio data realiai skiriasi nuo to, ką Jūs skelbiate savo dokumente. Kokiu dokumentu vadovautis apskaičiuojant paklaidą?

   Laba diena,

   Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad LMI internetinės  svetainės skiltyje Klausimai-atsakymai Jūs perskaitėte atsakymus į 2015 metais pateiktus klausimus t.y. dar buvo neįsigaliojęs naujasis Reglamentas. Naujasis Reglamentas įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 25 d. Nuorodos į jį yra pateiktos LMI internetinės  svetainės skiltyje Teisinė informacija  → Teisės aktai → ...,

   taip pat skiltyje Veiklos sritys → Teisinė metrologinė priežiūra → ...

                                                → Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimas

   Atnaujinta: 2018 01 02

  • 3. Vaistinėje nusipirkau skaitmeninį termometrą, tačiau vakare kilo įtarimų, kad rodo netiksliai, todėl termometrą grąžinau. Vaistinės darbuotoja termometrą pakeitė kitu, tačiau ir jis mano nuomone rodė netiksliai.

   Pagal Lietuvos medicinos normą MN 4:2001, Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101, visos medicininės paskirties priemonės turi būti paženklintos CE ženklu ir prie šio ženklo paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, atsakingos už atitikties įvertinimą identifikavimo numeriu. 

   Atnaujinta: 2017 10 16

  • 4. Teisinei metrologijai nepriskirtų manometrų patikra vykdoma vieną kartą į 2 metus. Pastatų šilumos punktuose esančių manometrų patikra buvo atliekama 1 kartą metuose. "Daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra: reikalavimai, naujausi pakeitimai ir ir problematika" mokymuose informavo, kad įmonė gali nustatyti manometrų tikrinimo periodiškumą. Kokiu teisės aktu vado vadovaujantis pastatų šilumos punktuose esančių manometrų (išskyrus įvadinius skaitiklius) metrologinę patikrą galima vykdyti vieną kartą į 4 ar 5 metus.

   Pagal LR Ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 "Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo 4.1. p., manometrų (išskyrus pastatų šilumos punktų įvaduose esančius manometrus) patikros periodiškumas yra 1 metai. 4.2. p. manometrų esančių pastatų šilumos punktų įvaduose - 2 metai.

   Jei manometrai nėra naudojami pagal Metrologijos įstatymo 15 str. Teisinis etrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos pagal 3 p. sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse, įmonės gali pačios nusistatyti metrologinės patikros atlikimo periodiškumą. 

   Atnaujinta: 2017 10 16

  • 5. Ar gali taip būti, kad į automobilio dujų balioną, kurio talpa, kaip deklaruoja gamintojas, yra 42 litrai, buvo pripilta 42,81 l. dujų. Dujų balionas nėra naujai pastatytas, t.y. bent minimalus dujų kiekis jame turėjo būti. Noriu pasiteirauti, ar yra normalu, kad į balioną telpa dujų daugiau negu yra jo talpa?

   Informuojame, kad atliekant suskystintų dujų įpylimą, labai didelę įtaką turi automobilio dujinės įrangos tikslus veikimas. Laiku nesuveikus apsauginiam vožtuvui (kai į dujų balioną pripilama 80% suskystintų dujų) susidaro situacija, kai dujų garinė fazė pradeda susispausti, o jos vietą užima skysta fazė. Tas procesas gali tęstis iki pilno baliono užpylimo skysta faze. Tuo atveju įpiltų dujų kiekis gali viršyti maksimalų dujų kiekį. Dujų kiekis gali priklausyti nuo dujų kolonėlės siurblio galingumo. Norint išvengti tokios situacijos patartina pagal dokumentus atlikinėti dujinės įrangos nuolatinę techninę priežiūrą.

   Atnaujinta: 2016 01 26

  • 6. Nuo 2005-06-15 šilumos kiekis, sunaudojamas butui, esančiame daugiabutyje, šildyti nustatomas pagal kompaktinio šilumos skaitiklio KUNDO GO7 rodmenis. Koks šių skaitiklių patikros dažnumas? Ar prieš pradedant eksploatuoti ši skaitiklį turėjo būti atlikta jo metrologinė patikra? Kas turi teisę atlikti šią patikrą ir kokiu žymeniu prietaisas pažymimas apie patikros atlikimą? Kur kreiptis, jeigu įtariama, kad eksploatuojami nepraėję patikros skaitikliai?

   Informuojame, kad Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-12-01 įsakymu Nr. V-178 (Žin., 2006, Nr. 133-5059), 6.3 p. nustatyta, kad butuose ir individualiuose namuose įrengtų šilumos skaitiklių laiko intervalas tarp patikrų ne rečiau kaip 4 metai. Skaitikliai pradedami eksploatuoti tik su pirmine metrologine patikra, kurią šiam skaitikliui atliko gamintojas. Metrologinę patikrą turi teisę atlikti Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosios laboratorijos. Po patikros klijuojamas patikros lipdukas su laboratorijos, atlikusios patikrą, skiriamaisiais ženklais. Jeigu įtariate, kad  Jūsų bute įrengtas skaitiklis eksploatuojamas  be metrologinės patikros, reikia kreiptis į šilumos tiekėją

   Atnaujinta: 2016 01 26

  • 7. Kur būtų galima pasiskaityti apie konkrečius leistinus metrologinius nuokrypius ir jų normas pagal fiksuotus fasavimo svorius?

   Visų  fasuotų prekių (nuo 0 iki 50 000 g (ml)) faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį produkto kiekį, nurodytą ant fasuotės arba etiketėje su leistinu neigiamu nuokrypiu, kuris nurodytas Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento (Žin., 2008, Nr. 106 – 4076) 2 priedo 2.2. p. 3 lentelėje. Fasuotoms prekėms, kurių masė ar tūris yra virš 50 000 g (ml), taikomi kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai: Lietuvos standartai, normatyvinė techninė dokumentacija ar įmonės parengti ir patvirtinti dokumentai.

   Atnaujinta: 2015 12 08

  • 8. Kokiame teisės akte yra nurodoma sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu bei antspaudu?

   Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-86 dėl  Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų" papildymo ir keitimo ( Žin., 2007, Nr. 107-4393) 7 p., įmonės, įstaigos turi sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių argumentuotą sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu ir antspaudu.

   Atnaujinta: 2015 12 08

  • 9. Sveriant prekę svarstyklėmis, nebuvo galimybės matyti rodomo svorio kliento pusėje. Ar galima prekiauti tokiomis svarstyklėmis?

   Pagal Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (Žin., 2009, Nr. 153-6942)  1 priedą „Pagrindiniai reikalavimai“ tiesioginėje viešojoje prekyboje naudojamos svarstyklės turi rodyti visą pagrindinę informaciją, susijusią su svėrimų, o pinigų sumą skaičiuojančios svarstyklės turi aiškiai rodyti pirkėjui, kaip skaičiuojama perkamo produkto kaina.

   Atnaujinta: 2015 12 08

  • 10. Parduotuvėje perku šokoladą, kurio svoris 100 g. Pagal Fasuotų gaminių reglamentą galimas mažesnis svoris 4,5 g, tai būtų 95,5 g. Ar tas pats galioja jei perku šokoladų tos rūšies 20 vnt?

   Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad visų  fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį produkto kiekį nurodytą ant fasuotės arba etiketėje su leistinu neigiamu nuokrypiu, kuris nurodytas Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento (Žin., 2008, Nr. 106 – 4076) 2 priedo 2.2. p. 3 lentelėje (nuo 0 iki 50 000 g, ml). Aukščiau nurodyti nuokrypiai taikomi kiekvienai fasuotai prekei atskirai. Jusu atveju kiekvienam šokoladui leistinas neigiamas nuokrypis yra 4,5 g.

   Atnaujinta: 2015 12 08