Paskirtosios įstaigos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.  nutarimu Nr. 398 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą valstybinę metrologijos tarnybą“ Lietuvos metrologijos inspekcijai pavesta kontroliuoti paskirtųjų įstaigų veiklą.