Vertinimo rezultatai

2018 metai
2017 metai
2016 metai

 

2015 metai
2014 metai

Veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklių dinamika