Patvirtintų degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų sąrašas

Degalų kolonėlių plombavimo schemos yra tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-12-11 įsakymu Nr. 4-791 "Dėl degalų įpylimo kolonėlių techninės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo" (TAR, 2015-19699)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. spalio 11 d. įsakymas 11V-85 "Dėl degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų pripažinimo netekusiomis galios"

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 11V-24 "Dėl degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"