Darbo užmokestis

Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. IV ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1

3269

1 4073
Viršininko pavaduotojas 1 3659 1 3678
Vyriausiasis patarėjas - - 1 -*
Skyriaus viršininkas 11 1890 - -
Vedėjas - - 3 1784
Vyriausiasis specialistas 10 1511 9 1594
Vyresnysis specialistas 8 1233 7 1303
Patarėjas - - 2 2150
Vyresnysis patarėjas 1 1874 8 1838

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1566 1 1605
Vyresnysis specialistas 2 1470 2 1408
Vyriausiasis specialistas 3 1457 3 1573
Mentorius - - 1

1232

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-22