Darbo užmokestis

Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. 2021 m. I ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1 3639 1 3620
Viršininko pavaduotojas 1 3668 1 3698
Vyriausiasis patarėjas 1 -* 1 -*
Vedėjas 3 1758 3 1840
Vyriausiasis specialistas 9 1563 9 1582
Vyresnysis specialistas 7 1294 7 1260
Patarėjas 2 1905 2 1975
Vyresnysis patarėjas 8 1855 8 1852

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1610 1 1434
Vyresnysis specialistas 2 1470 2 1327
Vyriausiasis specialistas 3 1457 2 1397
Mentorius 1 1232 1

1259

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02