Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2021 m. 2022 m. I ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1 3672 1 3903
Viršininko pavaduotojas 1 3718 1 3929
Vyriausiasis patarėjas 1 -* 1 -*
Skyriaus vedėjas 4 1932 4 1973
Vyresnysis patarėjas 7 1788 7 1834
Patarėjas 2 1983 2 2198
Vyriausiasis specialistas 11 1579 14 1627
Vyresnysis specialistas 5 1273 1 1319

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1480 0 0
Vyriausiasis specialistas 2 1354 2 1439
Vyresnysis specialistas 2 1328 2 1358
Mentorius 1 1239 0

0

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26