Darbo užmokestis

Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2019 m. IV ketv.

2020 m. I ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1

3285

1 3414
Viršininko pavaduotojas 1 3914 1 3646
Skyriaus viršininkas 10 2038 11 1889
Vyriausiasis specialistas 11 1608 10 1515
Vyresnysis specialistas 8 1206 8 1244
Vyresnysis patarėjas 2 1916 2 1816

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 

Pareigybės pavadinimas 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1644 1 1494
Vyresnysis specialistas 3 1543 4 1412
Vyriausiasis specialistas 2 1643 2 1320
Specialistas - - - -
Darbininkas - - -

-

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-12