Darbo užmokestis

Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv. 
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis, per mėn., Eur
Viršininkas 1

3535

1 4073
Viršininko pavaduotojas 1 3678 1 3678
Skyriaus viršininkas 10 1993 - -
Vedėjas - - 3 1784
Vyriausiasis specialistas 10 1572 9 1594
Vyresnysis specialistas 9 1269 7 1303
Patarėjas - - 2 2150
Vyresnysis patarėjas 2 1938 8 1838

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

 

Pareigybės pavadinimas 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis per mėn., Eur

Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis per mėn., Eur
Skyriaus vedėjas 1 1739 1 1605
Vyresnysis specialistas 2 1419 2 1408
Vyriausiasis specialistas 3 1591 3 1573
Mentorius 1 1232 1

1232

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15