Konkursai į laisvas pareigas

Lietuvos metrologijos inspekcija skelbia konkursą į Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vyresniojo specialisto (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) pareigas (skelbimas Nr. 82498 ir Nr. 82497).

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės lygis – B, pareiginės algos koeficiento intervalas – 6,2–8,3 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties). Priėmimo į darbą metu gali būti skiriama iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, taip pat gali būti skiriama iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies priemoka už papildomą darbo krūvį. Darbo vieta – Vilniuje.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu (per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą) iki 2022 m. rugsėjo 28 d. įskaitytinai.

Išsamesnę informaciją galima rasti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (skelbimas Nr. 82498 ir Nr. 82497) arba kreipiantis el. paštu [email protected], tel. 8 659 06 344.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-10