Apie metrologiją

Matavimai atliekami įvairių ūkio sričių šalies įmonėse ir organizacijose. Nuo teisingų matavimo rezultatų priklauso mokamų mokesčių už elektros energiją, vandenį, šilumą ir kitas matuojamas paslaugas dydis, perkamų prekių, pasvertų gramais, kilogramais, tonomis, išmatuotų metrais ir centimetrais, dozuojamų benzino kolonėlėse litrais ir mililitrais vertė, skiriamos baudos dydis už automobilio greičio viršijimą, išmatuotą kelių policininko ar automatinio greičio matuoklio ir t. t. Sunku rasti bendravimo sritį, kurioje nenaudotume svorio ir mato sąvokos.

Tačiau tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms taikomi teisinės metrologijos reikalavimai, kurių laikymąsi pavesta kontroliuoti Lietuvos metrologijos inspekcijai.

Lietuvos metrologijos inspekcijos vykdoma teisinė metrologinė priežiūra taikoma matavimo priemonėms, kurios naudojamos tiesioginio pirkimo-pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę, matavimams, kai nuo matavimo rezultatų priklauso skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis, sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms, atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu. Teisinė metrologinė priežiūra taip pat apima fasuotų prekių kiekio kontrolę.

Kontroliuojant matavimo priemonių ir matavimo indų naudotojus, fasuotų prekių gamintojus, importuotojus bei pardavėjus, leidžiama metrologijos reikalavimus atitinkantiems gaminiams laisvai judėti rinkoje, uždraudžiama naudoti ir tiekti rinkai bei parduoti šių reikalavimų neatitinkančius gaminius, tuo skatinant sąžiningą konkurenciją tarp rinkoje konkuruojančių ūkio subjektų, stiprinant vartotojų apsaugą nuo neteisingų matavimo padarinių bei valstybės mokesčių sektoriaus apsaugą ten, kur nuo teisingų matavimo rezultatų priklauso mokamų valstybei mokesčių dydis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-29