Kokybės vadyba

Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau - Inspekcija), siekdama įdiegti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" standarto reikalavimus parengė Lietuvos metrologijos inspekcijos kokybės valdymo politika

Inspekcijos kokybės valdymo politikoje nustatyta - Misija, Vizija ir Vertybės, vadovybės bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis įsipareigojimai, taip pat patvirtintas Inspekcijos procesų žemėlapis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29