Misija, strateginis tikslas

Inspekcijos misija

Siekti apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

Inspekcijos strateginis tikslas

Siekti užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28