Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas patvirtintas Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 11V-21. Į sąrašą įtrauktos šios pareigybės:

1. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

2. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko pavaduotojas

3. Lietuvos metrologijos inspekcijos patarėjas

4. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

5. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis patarėjas

6. Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas

7. Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas

8. Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus vedėjas

9. Teisinės metrologijos ir matavimų skyriaus vedėjas

10. Rytų regiono skyriaus vedėjas

11. Vakarų regiono skyriaus vedėjas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-25