Pranešimai apie korupciją

Lietuvos metrologijos inspekcija, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, nuosekliai vykdo korupcijos prevenciją ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2016 m. programą bei vykdant 2015 – 2019 m.Tarpinstitucinį veiklos planą.

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Todėl kartą metuose, Lietuvos metrologijos inspekcija atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą.

Už korupcijos prevenciją Inspekcijoje atsakinga Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016-10-17 įsakymu Nr.11V-88 "Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės sudarymo" patvirtinta darbo grupė.

Pranešimų apie galimai neteisėtus,korupcinius ar neetiškus veiksmus surinkimas, pranešėjų konsultavimas interesų derinimo ir kitais klausimais:

susidūrus su Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų galimais pažeidimais, neteisėtais korupciniais ar neetiškais veiksmais, susijusiais su Lietuvos metrologijos inspekcijos veikla,  praneškite el. paštu natalija.brazuniene@metrinsp.lt arba telefonu 8 706 68 012. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti. Anonimiškumas garantuojamas. 

Atskirų korupcijos prevencijos sričių (teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimui, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui, korupcijos prevencijos programų ir planų rengimui, antikorupcinis visuomenės švietimui ir informavimui ir kt.) koordinavimui ir vykdymui, Lietuvos metrologijos inspekcijoje yra paskirti atsakingi asmenys, kurių kontaktiniai duomenys pateikiami lentelėje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-22