Valstybės tarnautojų užduotys

 

  Viršininkas

 

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Peržiūrėti Inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros  veiksmų  aprašą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 11V-224, organizuoti Inspekcijos ūkio subjektų veiklos teisinės metrologijos srityje patikrinimų taisyklių parengimą ir Inspekcijos viršininko įsakymu jų patvirtinimą.

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Tęsti darbą atnaujinant parengtus tikrinamų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus ir pagal poreikį rengti naujus klausimynus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03