Vartotojams

Apie matavimo priemones

  • Matavimo priemonėms, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas (pvz., svarstyklėms, degalų kolonėlėms, elektros energijos, vandens, dujų skaitikliams), turi būti atlikta privaloma metrologinė patikra, jos turi būti su galiojančiais patikrą patvirtinančiais žymenimis ar turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis patikros plombomis, techniškai tvarkingos. Matavimo priemonių patikra turi pasirūpinti jų savininkai (pardavėjai arba tiekėjai, naudojantys matavimo priemones atsiskaitymuose su vartototojais). Patikra atliekama Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše nustatytu periodiškumu.
  • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais naudojant matavimo priemones teisinės metrologijos srityje, nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija. Kilus ginčų ar nesutarimų su pardavėjais ar tiekėjais dėl naudojamų matavimo priemonių (svarstyklių, skaitiklių, matuoklių ir kt.) ar neteisingų jų rodmenų, vartotojai gali kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją, kad šios matavimo priemonės būtų patikrintos vietoje ar paimtos teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti.

Apie fasuotas prekes

  • Fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje, kasos kvite kiekį.
  • Fasuotų prekių faktinio produkto kiekio (masės, tūrio) neigiami nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. Pakuojant bet kokį produktą leidžiamas tam tikras neigiamas nuokrypis. Šių nuokrypių dydžiai nustatyti Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente.
  • Perkant fasuotą prekę, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į pakuotę – ar ji sandari ir nepažeista, ar produktas nenubyrėjęs, neištekėjęs ir pan.
  • Prekybos vietose įrengtomis kontrolinėmis svarstyklėmis galima pasitikrinti, ar teisingai pasverta ir atsiskaityta.
  • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais teisinės metrologijos srityje dėl fasuotų prekių produkto kiekio, nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija. Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir matavimų skyrius, akredituotas LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai, gali atlikti įvairios konsistencijos (šaldytų, konservuotų, skystų, birių, tirštų ir kt.) fasuotų produktų masės ir tūrio matavimus ir nustatyti, ar fasuotos prekės produkto kiekis atitinka nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje.

Vartotojų teisė gauti metrologinę informaciją

Vartotojai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti patikimą informaciją apie matavimų rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su sveikatos ar aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata bei mokėjimais, atliekamais pagal vartojimo sutartis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-03