Vartotojams žinotina

Matavimo priemonės

  • Matavimo priemonių, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas (pvz., svarstyklių, degalų kolonėlių, elektros energijos, vandens, dujų skaitiklių), turi būti atlikta privaloma metrologinė patikra, jos turi būti su galiojančiais patikrą patvirtinančiais žymenimis ar turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis patikros plombomis, techniškai tvarkingos. Jų patikra turi pasirūpinti savininkai. Patikra atliekama patikros metodikose nustatyta tvarka ir "Teisinio metrologinio reglamentavimosritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo" patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, nustatytu periodiškumu.
  • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais naudojant matavimo priemones teisinės metrologijos srityje nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija.
  • Kilus ginčų ar nesutarimų su pardavėjais ar tiekėjais dėl naudojamų matavimo priemonių (svarstyklių, skaitiklių, matuoklių ir kt.) ar neteisingų jų rodmenų, vartotojai gali kreiptis Į Lietuvos metrologijos inspekciją, kad šios matavimo priemonės būtų patikrintos vietoje ar paimtos teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, nes Inspekcijos pareigūnams suteikta teisė paimti jas tyrimui paskirtojoje laboratorijoje.

Produktų kiekis

  • Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų, dozuojamų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje, kasos kvite kiekį.
  • Fasuotų prekių faktinio produkto kiekio (masės, tūrio) neigiami nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. Pakuojant bet kokį produktą leidžiamas tam tikras neigimas nuokrypis. Šių nuokrypių dydžiai nustatomi techniniuose reglamentuose, Lietuvos ar įmonių standartuose.
  • Perkant fasuotą produktą, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į pakuotę – ar ji sandari ir nepažeista, ar produktas nenubyrėjęs, neištekėjęs ir t. t.
  • Prekybos vietose įrengtomis kontrolinėmis svarstyklėmis galima pasitikrinti, ar teisingai pasverta ir atsiskaityta.
  • Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais teisinės metrologijos srityje dėl fasuotų prekių produkto kiekio nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija. Ji turi galimybę atlikti matavimus įvertindama pakuotę ir nustatydama joje esantį produkto faktinį kiekį (tūrį, masę). Akredituotas Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius, atitinkantis LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, gali atlikti įvairios konsistencijos (šaldytų, konservuotų, tirštų ir kt.) fasuotų produktų masės ir tūrio bandymus ir pagrįstais matavimais nustatyti, ar produkto kiekis atitinka nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22