Inspekcijoje aptarti I pusmečio veiklos rezultatai

Data

2022 07 27

Įvertinimas
3
IMG_20220727_153958.jpg

Liepos 21 d. Lietuvos metrologijos inspekcijoje buvo aptarti 2022 m. pirmo pusmečio Inspekcijos veiklos rezultatai, aptartos teisinės metrologinės priežiūros aktualijos ir galimos numatytos veiklos efektyvumui gerinti.

Pasitarime akcentuota, kad siekis apsaugoti Lietuvos vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką nuo neatitinkančių nustatytų reikalavimų matavimo priemonių tikslingai įgyvendinamas. Pasidžiaugta, kad ūkio subjektai pozityviai vertina Inspekcijos išankstinius pranešimus dėl planinių patikrinimų atlikimo. Per š. m. I pusm. ūkio subjektų patikrinimų skaičius lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo dešimtadaliu, tačiau pačių matavimo priemonių patikrinta beveik dvigubai daugiau. Po išankstinių pranešimų apie patikrinimus ūkio subjektai atliko 493 matavimo priemonių patikras, t. y. atlikta  tris kartus daugiau patikrų nei per praeitų metų tą patį laikotarpį. 

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Vaidas Gricius apibendrindamas pirmo pusmečio veiklos rezultatus, akcentavo jog būtina skirti daugiau dėmesio darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, naujų personalo darbuotojų atrankai, teisinės metrologijos sistemos tobulinimui, patikrinimų kokybės gerinimui, efektyviau valdyti turimą turtą. Ragino iki metų pabaigos parengti Inspekcijos Kokybės vadybos ir rizikos valdymo vadovą, kuriame bus aiškiau apibrėžtos rizikų valdymo jų identifikavimo, registravimo, atitinkamų priemonių parinkimo, įgyvendinimo, stebėsenos procesai.