Ar visada parduodamų produktų kiekis atitinka nurodytą ant pakuotės?

Data

2021 08 23

Įvertinimas
2
pexels.com
pexels.com

Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis (toliau – LMI) tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

LMI Vakarų regiono skyrius, vadovaudamasis  Lietuvos metrologijos inspekcijos 2021 m. I–II ketv. darbo planais, patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose ir nuotekas tvarkančiose įmonėse, energetikos, pramonės įmonėse, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, saulės, vėjo, biodujų jėgainių gaminamos elektros, šiluminės energijos apskaitai tvarkančiose įmonėse, vaistus parduodančiose vaistinėse, naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse, lauko prekyboje, pieno supirkėjai ir žalio pieno gamintojai (ūkininkai) ir kituose ūkio subjektuose laikomasi Metrologijos įstatymo ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų  reikalavimų.

LMI Vakarų regiono skyriaus specialistai Šiaulių apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 196 patikrinimus, iš jų 189  patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus.

17 patikrinimų metu nustatyti teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai. Palyginti su praėjusių metų I–II ketv., pažeidimų sumažėjo 4,4 proc., 14 įmonių pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 15 matavimo priemonių. Atlikti 39 prekių kiekio patikrinimai, patikrinta 197 pavadinimų prekių. 3 asmenims paskirtos administracinės nuobaudos. Įmonėms surašyti 3 metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolai, kurie perduoti svarstyti LMI administracijai.

Taip pat 2 įmonėse atlikti alkoholinių gėrimų skaitiklių plombavimo darbai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Akcizų administravimo departamento aptarnavimo skyriaus specialistais.  

Plačiau apie tai skaitykite siauliuraj.lt/2021-08-17