Stiprinamas bendradarbiavimas su Kauno technologijos universitetu

Data

2022 06 20

Įvertinimas
3
people-3152585-960-720.jpg

Birželio 20 dieną Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Vaidas Gricius kartu su Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto dekanu prof. dr. Algimantu Valinevičiumi pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu atsižvelgdami į mokslo bei naujų technologijų pristatymo visuomenei svarbą susitarė abipusiai naudingai bendradarbiauti, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir mokslo populiarinimo. Pagal šią sutartį bendradarbiavimas bus vykdomas tarp Inspekcijos ir Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Metrologijos instituto.

Mokslo įstaigos ir priežiūros institucijos vadovai vienodai supranta naudą, kuri gaunama vykdant mokslinius tyrimus, teikiant mokslinę – techninę paramą pramonės įmonėms bei organizacijoms, rengiant metrologijos specialistus. „Susitarimas atveria naujas galimybes abiejų įstaigų bendradarbiavimui, sprendžiant šiandieninius iššūkius, plėtojant teisinės metrologijos priežiūrą įvairiose ūkio srityse Lietuvos įmonėse ir organizacijose“, − kalbėjo Inspekcijos vadovas Vaidas Gricius ir fakulteto dekanas prof. dr. Algimantas Valinevičius.