Gruodžio 6 d. Panevėžio mokslo ir technologijų parke vyko seminaras degalinių atstovams

Data

2017 12 13

Įvertinimas
0
PTP.jpg

Lietuvos metrologijos inspekcijos Panevėžio apskrities skyriaus viršininkė Vitalija Rukavičienė primena degalinių atstovams,  kad nuo 2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojo naujas Matavimo priemonių techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), kurio 104 punkto pirmoji pastraipa nustato, kad Matavimo priemonės, atitinkančios iki 2006 m. spalio 30 d. galiojusios teisės aktus, gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, kol galioja jų tipo patvirtinimas, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.

Atsižvelgiant į šią nuostatą, kolonėlės, neturinčios Reglamente nurodyto žymėjimo (toliau – seno tipo kolonėlės),   jei buvo pateiktos rinkai ir pradėtos naudoti pagal pirmiau nurodytą  104 punkto nuostatą, gali būti naudojamos ir po  2016 m. spalio 30 d., jeigu atitinka  techninių dokumentų nustatytus reikalavimus (praeina metrologinę patikrą).  Tačiau atkreipiame dėmesį, kad seno tipo kolonėlių pateikimas ir tiekimas rinkai draudžiamas. Tai nustato Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 36 punktas.

Norime taip pat atkreipti dėmesį, kad Reglamento 14 ir 16 punktuose nurodytos sąlygos didžiausiai leistinai paklaidai (toliau – DLP): atliekant kolonėlių metrologinę priežiūrą patikrinama, ar viena iš šalių negauna sisteminės naudos dėl didžiausios leidžiamos paklaidos. Turime pažymėti, kad benzino ir dyzelino kolonėlių dozavimų, atliktų per 2016 ir 2017 metus, paklaidų vidurkis yra 0,12 proc., privaloma sąlyga yra ne daugiau kaip 0,2 proc.  Aktualesnis klausimas išlieka dėl suskystintų dujų kolonėlių dozavimo paklaidos: paklaidų vidurkis 0,72 proc.,  privaloma sąlyga yra ne daugiau kaip 0,4 proc.

Atlikus kolonėlių metrologinę patikrą, jų svarbūs įtaisai yra užplombuojami taip, kad nebūtų galima daryti įtaką kolonėlės rodmenims nepažeidus plombų. Plombavimo tvarką numato Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklės (toliau – Taisyklės).  Pasitaiko atvejų ,kai atskiri įtaisai lieka neužplombuoti ir (ar) plomba uždėta ne taip, kaip numatyta kiekvienai kolonėlei parengtoje plombavimo schemoje. Taip pat taisyklių 5 punkto reikalavimai įpareigoja ūkio subjektus, naudojančius kolonėles ūkinėje-komercinėje veikloje, paruošti kolonėlių techninius pasus, nurodant jų metrologines charakteristikas, plombuojamų įtaisų pavadinimus  ir tipus.

Nuoroda į straipsnį: http://pmtp.lt/naujienos/gruodzio-6-d-vyko-seminaras-degaliniu-atstovams/