Kaip maisto produktai „meta“ svorį

Data

2013 06 28

Įvertinimas
0

Ne tik mo­te­rys mėgs­ta pa­me­luo­ti sa­vo tik­rą­jį svo­rį ar dra­bu­žių dy­dį. Pro­duk­tų svo­ris ir­gi ne­re­tai nea­ti­tin­ka nu­ro­dy­to eti­ke­tė­je - at­ro­do, kad ir čia įsi­siau­tė­jo „ma­ne­ke­nių“ vi­ru­sas. Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos at­sto­vai at­sklei­dė, kad py­ra­gų ke­pė­jai, mė­si­nin­kai ir ki­ti mais­to ga­min­to­jai bei tie­kė­jai į par­duo­tu­vių len­ty­nas de­da „su­ly­su­sius“ mais­to pro­duk­tus. Mais­to ga­min­to­jai ir tie­kė­jai tei­si­na­si pro­duk­tų bi­ru­mu, trans­por­ta­vi­mu ar net drėg­me.

Nuoroda į straipsnį: www.etaplius.lt