Dėl kasos aparatų techninės ekspertizės Lietuvos metrologijos inspekcijoje nuo 2022 m. liepos 1 d.

Data

2022 06 27

Įvertinimas
2
p2xxx.png

Lietuvos metrologijos inspekcija papildomai informuoja, kad nuo 2022 metų liepos 1 d. mokesčių mokėtojai pageidaujantys, kad jų turimi kasos aparatai ir jų dokumentacija būtų įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galės pateikti prašymus inspekcijai dėl ekspertizės atlikimo tik vadovaudamiesi Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašu, kurį Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtino 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40.

Dėl įtraukimo į minėtą sąrašą ekspertizei turi būti pateikiamas veikiantis kompiuterinis kasos aparatas su – technine dokumentacija (Naudotojo instrukcija; Programavimo instrukcija; Techninės priežiūros ir remonto instrukcija; Kasos aparato saugos modulio ir duomenų perdavimo modulio principinės elektroninės schemos su specifikacijomis ir elementų išdėstymo plokštėje brėžiniais; Kasos aparato darbo programa, kasos aparato saugos modulio, duomenų perdavimo modulio ir kasos funkcijų valdymo darbo programa; Gamintojo (-ų) etikete (jos kopija, brėžiniu), kurios tvirtinamos ant kasos aparato korpuso ir (arba) saugos modulio ir kt.) ir garantiniu raštu dėl kasos aparato, saugos modulio, duomenų perdavimo modulio darbo programos ir fiskalinių duomenų saugumo (nepakeičiamumo)).

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Vaidas Gricius primena, kad kasos aparato modelio, įtraukto į Sąrašą, techniniai ir programiniai pakeitimai, kurie gali turėti įtakos finansiniams duomenims ir (arba) finansinių duomenų saugumui, turi būti patvirtinti įmonės, atlikusios pakeitimus, garantiniu raštu, o pakeitimai ir su jais susiję dokumentai Lietuvos metrologijos inspekcijai turi būti pateikti ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki pakeitimų naudojimo pradžios, nes apie techninius ir programinius pokyčius inspekcija privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją per 10 darbo dienų nuo pakeitimų ir su jais susijusių visų dokumentų gavimo dienos.