Lietuvos metrologijos inspekcija efektyvina darbą

Data

2022 02 21

Įvertinimas
4
Asociatyvi nuotrauka,        pexels.com
Asociatyvi nuotrauka, pexels.com

Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – Inspekcija) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pristatė ir aptarė pagrindines 2022 metų veiklos kryptis. Inspekcija, kaip teisinės metrologinės priežiūros institucija, šiais metais planuoja pagrindinį dėmesį skirti veiklos efektyvinimui, priežiūros veiksmų kokybės gerinimui bei verslo administracinės naštos mažinimui.

Kaip teigia naujai paskirtas Inspekcijos viršininkas Vaidas Gricius, šiais metais Inspekcija orientuosis ne į teisinės metrologijos patikrinimų skaičiaus didėjimą, o bus siekiama gerinti bendradarbiavimą su verslu, mažinant administracinę naštą ir skatinant pasitikėjimą. Inspekcija numačiusi mažinti fizinių patikrinimų skaičių, didinant išankstinį perspėjimą apie planinius patikrinimus ir kontrolinių klausimynų pateikimą. Tokia išankstinio perspėjimo priemonė leidžia patiems ūkio subjektams įsivertinti teisinės metrologijos objektų atitikimą teisės aktų reikalavimams ir sudaro galimybę patiems ūkio subjektams pašalinti pažeidimus. Inspekcijos tikslas – ne didesnis pažeidimų skaičiaus nustatymas, surašant patikrinimų aktus, o kad kuo efektyvesnėmis priemonėmis būtų užtikrinamas teisės aktų teisinės metrologijos srityje laikymasis ir pasitikėjimas verslu. Vien per šių metų sausio mėnesį patys ūkio subjektai pašalino daugiau kaip 30 pažeidimų po Inspekcijos išankstinio pranešimo.

Inspekcija patikrinimų planus nuo šių metų rengia taikant aiškią ūkio subjektų rizikų vertinimo sistemą, kuri pagal nustatytus rizikų vertinimo kriterijų balus padeda įvertinti ūkio subjektų rizikingumą ir mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Inspekcijos viršininkas V. Gricius džiaugiasi, kad šiais metais Inspekcija viena iš pirmųjų priežiūros institucijų pradės taikyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva sukurtą Ūkio subjektų apklausos dėl priežiūros institucijų atliekamų patikrinimų vertinimo įrankį, kurio pagalba bus apklausiami ūkio subjektai, kurių veikla buvo tikrinta. Šis įrankis padės Inspekcijai gauti informaciją, kaip ūkio subjektai vertina asmenų aptarnavimo kokybę, Inspekcijos veiklą, atliekamų patikrinimų efektyvumą, kokybę, trukmę, inspektoriaus elgesį, konsultacijų kokybę ir pan. Tikimasi, kad apklausos rezultatai bus naudingi ir ateityje tobulinant Inspekcijos veiklą, siekiant pažangos bei mažinant verslui tenkančią patikrinimų naštą.