Lietuvos metrologijos inspekcija jungiasi prie priežiūros institucijų asociacijos steigimo!

Data

2022 11 15

Įvertinimas
1
20221114RimtiReikalai0668.JPG

Pirmadienį, lapkričio 14 d., vyko priežiūros institucijų asociacijos (toliau – PIA) steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 15 priežiūros institucijų. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas V. Gricius kartu su kitais dalyviais pasirašė steigiamąją PIA sutartį ir patvirtino įstatus.

 

2021 m. pabaigoje keli priežiūros institucijų vadovai, matydami bendradarbiavimo ir gerosios praktikos pasidalinimo bei vieningos verslo priežiūros politikos taikymo poreikį, inicijavo diskusijas apie naują galimą tarpinstitucinį bendradarbiavimo formatą, kuris įgalintų pačias institucijas ir specialistus ieškoti sprendimų tarpusavyje. Tuo metu gimė idėja dėl PIA steigimo, kurios pagrindinis tikslas – telkti priežiūros institucijas ir priežiūros ekspertus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti priežiūros institucijų ir specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.

 

 

„Nors Ekonomikos inovacijų ministerijos  Verslo priežiūros politikos skyrius iš dalies daro koordinacinį, praktikos dalinimosi, mokymo darbą, tačiau PIA nuimtų šią nebūdingą ministerijoms funkciją ir perduotų šią funkciją į rankas tiems, kas yra tikrieji naudos gavėjai“ - sako vienas iš iniciatorių Giedrius Kadziauskas. 

PIA prisidėtų prie ūkio subjektų priežiūros gerėjimo Lietuvoje, išnaudojant pačių institucijų žinias ir gebėjimus, sumažindama atotrūkį tarp stipresniųjų ir mažesne pažanga pasižyminčių institucijų.  Taip pat mažintų riziką, jog sumažėjus politiniam dėmesiui ūkio subjektų priežiūrai, jos gerėjimas nesustotų.

Giedrius Kadziauskas priduria, kad: „asociaciją matome ne tik kaip priežiūros institucijų vadovų bendradarbiavimą, bet ir įtraukiant kitų veiklos funkcijų darbuotojus, specialistus. Siekiame egzistuojantį dvišalį ar trišalį priežiūros institucijų bendradarbiavimą daryti daugiašaliu“.

 

Numatomos trys veiklos kryptys:

  • Gerosios praktikos sklaida. Pvz. kai viena priežiūros institucija puikiai susitvarkiusi kokią funkcijų sritį dalinasi gerosios praktikos pavyzdžiu ir kitos institucijos savanoriškai gali sekti šiuo pavyzdžiu. Tikslas – išvengti „dviračio išradinėjimo iš naujo“ kiekvienoje priežiūros institucijoje.
  • Naujovių skatinimas. Priežiūros institucijos, dalindamosi savo praktika, kokie  novatoriški procesai ir priemonės pasiteisino ir kokie nepasiteisino jų veikloje, suteikia galimybę pagreitinti sprendimų priėmimą ir naujovių pasirinkimą, įgyvendinimą.
  • Kompetencijų ir profesionalumo didinimas, mokant(-is) ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų priežiūros institucijų ir su užsienio ekspertais, bei dalyvaujant įvairiuose teminiuose mokymuose ir renginiuose.

 

„Džiaugiamės šia iniciatyva ir galimybe glaudžiau bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi, tiek formaliai, tiek neformaliai. Kviečiame prisijungti visas priežiūros institucijas“ - sako vienas iš iniciatyvinės grupės narių VMVT vadovas Mantas Staškevičius.

 

Savo pritarimą steigti išreiškė ir PIA steigiamajame susirinkime dalyvavo 15 priežiūros institucijų. Daugumos steigėjų lūkestis, kaip mini Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė: „ne tik dalintis gerąja praktika, patirtimi, mokymais, bet ir siekti vieningo požiūrio į priežiūrą ir  vieningos priežiūros politikos įgyvendinimo“.

 

Steigiamojo susirinkimo metu 15 steigėjų pasirašė steigiamąją PIA sutartį ir patvirtino PIA įstatus, taip pat trejų metų kadencijai buvo išrinkta penkių asmenų Valdyba.