„Lietuvos metrologijos inspekcija saugo vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių", suduvosgidas.lt/2021-02-09

Data

2021 02 10

Įvertinimas
0
188_c3f9245203ab4866a2c33dd25dd77587.jpg

2020 metais Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI, Inspekcija) specialistai Marijampolės apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 224 patikrinimus, iš jų 200 patikrinimų atlikta prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus. 30 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų. Palyginti su praėjusiais metais, pažeidimų sumažėjo 5,6 proc., 12 įmonių pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 15 matavimo priemonių.

Inspekcija 2020 m. didelį dėmesį skyrė ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrai. Įvertinimui, kaip jie laikosi metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atlikus patikrinimus Marijampolės apskrities nuotekas tvarkančiose įmonėse, nustatyti 2 pažeidimai. Buvo naudojami nuotekų apskaitos prietaisai su pasibaigusiu metrologinės patikros galiojimo laiku Atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse pažeidimų nenustatyta.Taip pat patikrinimai atlikti grūdų supirkimo, AB „Lietuvos paštas“ ir siuntų gabenimo įmonėse, juvelyrinių dirbinių prekybos bendrovėse, lombarduose, dirbtuvėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose įmonėse, vaistinėse, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, degalų (benzino, dyzelino) bei automobilinių dujų degalinėse, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse.

Plačiau ape tai skaitykite suduvosgidas.lt, 2021-02-09.