Lietuvos metrologijos inspekcijai – 25

Data

2021 12 07

Įvertinimas
2
pexels.com
pexels.com

Šiandien nepriklausomos Lietuvos metrologijos inspekcijos 25-osios veiklos metinės.

1996 m. lapkričio 29 d. Lietuvos standartizacijos departamentas, vadovaudamasis tuometiniu Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, savo įsakymu, kuris įsigaliojo 1996 m. gruodžio 7 d.,  įsteigė biudžetinę įstaigą – Lietuvos metrologijos inspekciją prie Lietuvos standartizacijos departamento. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1998 m. sausio 27 d. reorganizavus Lietuvos standartizacijos departamentą prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, buvo įkurta Lietuvos Respublikos įgaliota institucija – Valstybinė metrologijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos, kuriai perduotos Lietuvos metrologijos inspekcijos steigėjo funkcijos. Nuo to laikotarpio keletą kartų keitėsi Lietuvos metrologijos inspekcijos steigėjas, o nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. steigėjo funkcijos, t.y. savininko teisės ir pareigos perduotos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, dabartinei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Lietuvos metrologijos inspekcija per savo veiklos 25-erius metus tapo šiuolaikiška Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, atliekanti teisinę metrologinę priežiūrą, kuri apima šias sritis:

 - matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę;

 - matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą;

 - matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę;

 - fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę;

 - parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas Domas Vasiliauskas ir Inspekcijos kolektyvas džiaugiasi, kad per 25-erius metus Inspekcija kaip priežiūros institucija, bendradarbiaudama su verslu tapo pažangia ir naudinga priežiūros institucija, kuri  kryptingai vykdo savo pagrindinę misiją, siekdama apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.