Lietuvos metrologijos inspekcijos veikla - nuo duomenų analizės iki fizinių patikrinimų

Data

2019 12 19

Įvertinimas
3
arts-build-close-up-commerce-273230.jpg

Lietuvos metrologijos inspekcijos misija - apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisėtų matavimo padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

Siekiant vykdyti Lietuvos metrologijos inspekcijai iškeltus uždavinius ir strateginius tikslus, inspekcijoje nuolat atliekama analizė, rizikos vertinimas, planavimas, prevencijos veiksmai bei fiziniai ūkio subjektų patikrinimai.

Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojai nuolat konsultuoja įmones, organizacijas, pavienius fizinius asmenis (vartotojus), jiems aktualiais klausimais, susijusiais su įvairiomis matavimo priemonėmis, joms keliamais teisinės metrologijos reikalavimais, taip pat kylančiais klausimais dėl  fasuotų prekių kiekio.

 Nuolatinė švietėjiška veikla vykdoma verslą pradedančioms įmonėms. Šios įmonės aplankomos jų veiklos vykdymo vietose, susitinkama su įmonių vadovais ir atsakingais asmenimis, kuriems suteikiamos konsultacijos, įteikiama pirmųjų veiklos metų deklaracija, kuria įsipareigojama vienus metus nuo veiklos pradžios teikti metodinę pagalbą, padedanti  suprasti tesės aktuose keliamus teisinės metrologijos  reikalavimus. Visada nurodoma kur galima kreiptis iškilus neaiškumams bei kaip ir kur surasti metodinę informaciją. 

Analizei, rizikos vertinimui, planavimui, konsultavimui skiriama iki 50 procentų inspekcijos darbo laiko. Likusį darbo laiką Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinių padalinių darbuotojai skiria ūkio subjektų patikrinimams.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Utenos apskrityje dirba du inspektoriai. 2019 metais Utenos apskrityje patikrinimai atlikti geriamojo vandens tiekimo įmonėse, maisto ir ne maisto pramonės įmonėse, veterinarinėse vaistinėse, viešojo maitinimo ir švietimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, prekybos įmonėse, naftos produktų degalinėse, turguose ir laiko  prekybos vietose, taksi paslaugas teikiančiose įmonėse, šilumą gaminančiose įmonėse, valymo ir skalbimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Patikrinta ar Utenos VPK skyriuose naudojamos matavimo priemonės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus ar visoms naudojamoms matavimo priemonėms atlikta patikra.

Dešimt patikrinimų atlikta kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus darbuotojais.  Kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos inspektoriais septyniolika kartų vykta į įmones, gaminančias alkoholinius gėrimus, šiose įmonėse atliekami plombavimo darbai, plombuojant skaitiklius, kurie naudojami pagaminto alkoholio apskaitai.

Svarbu akcentuoti, kad iki 90 procentų patikrinimų atliekami kontrolinių klausimynų pagalba. Kontrolinis klausimynas – tai metrologijos inspekcijos dokumentas, kuris atspindi svarbiausius metrologijos srities teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams kurie yra suformuluoti aiškiai, suprantamai. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną, inspekcijos pareigūnai netaiko poveikio priemonių, tačiau konsultuoja.

Klausimynas yra didelis pagalbininkas verslininkui nes keliuose lapuose glaustai ir aiškiai pateikiami – svarbiausių teisės aktų reikalavimai bei pateikiamos nuorodos į pačius teisės aktus, kurių pagrindu parengtas konkretus klausimynas. Susipažinę su kontroliniu klausimynu ūkio subjekto atsakingi asmenys prieš patikrinimą turi galimybę sužinoti, kas bus tikrinama ir gali nesibaiminti baudų ir kitų griežtų poveikio priemonių, jei atitinka klausimyne nurodytus reikalavimus.  Šiuo metu inspekcija yra parengusi 35 kontrolinius klausimynus, kurias remiantis atliekami patikrinimai.

Siekiant kuo profesionaliau bendrauti su ūkio subjektais, inspekcijos inspektoriai nuolat tobulina savo kompetencijas ir dalyvauja mokymuose. Ankstesniais metais mokymai buvo nukreipti į metrologijos srities klausimus. Šiais metais didelis dėmesys buvo skirtas mokymams kurie skirti bendravimo ir retorikos su ūkio subjektų darbuotojais bei fiziniais asmenimis (vartotojais) klausimams. Dalyvauta mokymuose šiuolaikinio verslo priežiūros pagrindai. Šie mokymai ypač reikšmingi siekiant pakeisti požiūrį į ūkio subjektų priežiūra, didinti ūkio subjektų priežiūros efektyvumą ir jos kokybę, mažinti priežiūros naštą verslui.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos veikla yra efektyvi, nes nuolat mažėja nustatomų pažeidimų skaičius, įmonių atstovai ir fiziniai asmenys vis geriau supranta teisės aktų, kurie susiję su teisine metrologija reikalavimus.