Metrologijos inspekcijoje rinkos priežiūros kvalifikacijos kėlimas

Data

2022 10 28

Įvertinimas
1
4149_377724eb460e88b800eaf37431e0115c.jpg

Spalio mėn. Lietuvos metrologijos inspekcijoje (toliau – Inspekcija) vyko mokymai tiek patiems Inspekcijos pareigūnams, tiek ir verslo atstovams.

Inspekcijos Teisinės metrologijos skyrius inspekcijos pareigūnus, atliekančius patikrinimus supažindino su Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento taikymo gerąja praktika.  

Paskirtųjų įstaigų mokymuose, kuriuose dalyvavo 98 verslo atstovai buvo pristatyti teisės aktai, reglamentuojantys paskirtųjų įstaigų veiklą, apžvelgti naujausi teisės aktai, atsakyta į aktualius paskirtųjų įstaigų atstovų klausimus.  Pagrindiniai klausimai buvo dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir sertifikatų formos bei bendrųjų matavimo priemonių patikros metodikų atnaujimo.

Mokymų metu buvo pateikta praktinių pavyzdžių dėl OIML (angl. International Organization of Legal Metrology) ir WELMEC (angl. European Cooperation in Legal Metrology) dokumentų, taikymu darbinėje veikloje.

Inspekcijos viršininko V. Griciaus nuomone, minėti mokymai, kuriuose dalyvauja Inspekcijos specialistai ir verslo atstovai bei dalijasi savo žiniomis, padės aiškiau suprasti priežiūros institucijos ir verslo poreikius ir skatins siekti geresnių rezultatų