Mokomės ir dalinamės patirtimi

Data

2022 12 20

Įvertinimas
2
diversity.jpg

Lietuvos metrologijos inspekcijos specialistai šiais metais ne tik patys mokėsi, dalyvavo Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srities organizacijos (angl. WELMEC) darbo grupės veikloje, tačiau ir ūkio subjektus supažindino su teisinės metrologinės priežiūros reikalavimais.

Per 2022 metus suorganizuota beveik dvi dešimtys mokymų verslo atstovams, kurių pagrindinis tikslas pasidalinti patirtimi ir atrasti idėjų pažangioms priežiūros funkcijoms vykdyti, taikant informacines technologijas. Verslininkams buvo sudaryta galimybė išklausyti net 18 informatyvių pranešimų teisinės metrologinės priežiūros klausimais, kuriuose dalyvavo ne tik gausus verslininkų būrys iš įvairių Lietuvos vietovių, tačiau ir kitų kompetentingų institucijų atstovai.

Vien tik gruodžio mėnesį Inspekcijos specialistai suorganizavo 7 renginius ūkio subjektams, kuriuose supažindino su Inspekcijos veiklos tikslais ir funkcijomis siekiant apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimo padarinių, o Lietuvos rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių. Renginių metu dalyviai supažindinti su reikalavimais taikomais matavimo priemonėms bei fasuotoms prekėms, galimybėmis gauti specialisto konsultacijas metrologinės priežiūros klausimais, skundų bei prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Atsakyta į vartotojams aktualius klausimus – dėl matavimo priemonių bei fasuotų prekių kontrolės metodų taikymo, buitinių vandens skaitiklių naudojimo, degalinėse naudojamų įrenginių kontrolės, parduotuvėse parduodamų fasuotų prekių priežiūros, reikalavimų fiziniams ir juridiniams asmenims taikymo prekyvietėse su svarstyklėmis ir kt.Visi seminarų dalyviai aktyviai dalijosi savo įžvalgomis priežiūros veiklos tobulinimo klausimais ir suteikta galimybe diskutuotinus klausimus aptarti darbinėje aplinkoje.

Inspekcijos darbuotojams didelį susidomėjimą sukėlė gruodžio 7 d. įvykęs lektoriaus, psichologo dr. Tomo Lagūnavičiaus seminaras tema – „Kolektyvo mikroklimato gerinimas, kaip sėkmingai bendradarbiauti darbe“. Seminaro metu akcentuota, kad puikus bendravimas kolektyve gerina darbuotojų veiklą ir rezultatyvumą, skatina tinkamai kurti darbo aplinką, gerina jos sąveika tarp įstaigos darbuotojų ir aptarnaujamų asmenų. Bendradarbiavimas padeda taikiai spręsti konfliktus, formuoja socialinį mikroklimatą įstaigos darbuotojams, skatina dalyvauti bendroje įstaigos veikloje.

Inspekcijos viršininko V. Griciaus nuomone, mokymų ir patirties sklaida sudaro geresnes sąlygas kokybiškam darbui, formuoja teigiamą mikroklimatą kolektyve, padeda konstruktyviai bendrauti su verslu ir rasti optimalius sprendimus darbinėje veikloje.