Patvirtintas gegužės mėnesio ūkio subjektų patikrinimų planas

Data

2016 05 03

Įvertinimas
0
ID-100409450.jpg

Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – LMI) patvirtino gegužės men. ūkio subjektų patikrinimo planą.

Šį mėnesį LMI atliks:

  • Medicinos ir bendrosios paskirties  matavimo priemonių, naudojamų  sveikatos priežiūros įstaigose, būklės ir naudojimo kontrolę (15 grupė. Medicinos prietaisai su matavimo funkcija);
  • Prekybos, viešojo maitinimo įmonių, turgaviečių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, (neautomatinių svarstyklių  paklaidų patikrinimas; 1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės);
  • Naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-02 įsakymu Nr. 1-41 patvirtintų Prekybos naftos produktais taisyklių (Žin., 2012, Nr. 29-1334) 39.2p, VMT direktoriaus 2013-05-16 įsakymu Nr. V-80 patvirtinta BPM 6686068-26:2013);
  • Suskystintų automobilinių dujų degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-02 įsakymu Nr. 1-41 patvirtintų Prekybos naftos produktais taisyklių 39.2 p., VMT direktoriaus 2013-06-26 įsakymu Nr. V-100 patvirtinta BPM 8871101-35:2013);
  • Motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintų dujų įrangą  montuojančiose įmonėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 3 grupė. Jėgos matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 5 grupė. Judesio parametrų matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės. 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimo priemonės);
  • Kadastriniams matavimams atlikti naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrlę (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės);
  • Kelių policijoje naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės.  Grupė. Judesio parametrų matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių  dydžių matavimo priemonės);
  • Fasuotų, dozuojamų, sveriamų, matuojamų, skaičiuojamų  maisto prekių  kiekio kontrolę prekybos ir gamybos įmonėse (pagal Matavimų ir tyrimų skyrių parengtą ir suderintą planą bei vartotojų skundus);
  • Fasuotų, dozuojamų, sveriamų, matuojamų, skaičiuojamų ne maisto prekių ir  kiekio kontrolę  prekybos ir gamybos įmonėse (pagal Matavimų ir tyrimų skyrių parengtą ir suderintą planą bei vartotojų skundus).