Pirmiausia siekiame ne bausti, bet padėti verslui

Data

2022 01 12

Įvertinimas
4
pexels-fauxels-3184465.jpg
pexels.com

Verslu besidomintys gyventojai tikriausiai ne kartą yra girdėję skeptiškų verslininkų minčių, neva valstybėje prikurta per daug kontroliuojančių institucijų, kurių veikla yra perteklinė. Deja, gyvenimo realijos ne kartą patvirtina faktus, jog ne visi verslo subjektai veikia sąžiningai ar nedarydami klaidų, ir tam tikra jų priežiūra pasiteisina. Tačiau patys verslininkai turėtų pripažinti faktą, kad pastaruoju metu šios institucijos veikia ne tik siekdamos apginti vartotojus ir kontroliuoti gamintojus, bet ir padėti verslo subjektams daryti kuo mažiau klaidų, tai yra iš anksto įspėti, konsultuoti ir padėti. Valstybės tikslas nėra bauginti ir bausti, valstybė siekia padėti verslui ir jį skatinti. 

Per 25-erius veiklos metus Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – Inspekcija) kaip priežiūros institucija, bendradarbiaudama su verslu tapo pažangia ir naudinga priežiūros institucija, kuri kryptingai vykdo savo pagrindinę misiją, siekdama apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

2021 metais Inspekcijos Vakarų regiono skyriaus darbuotojai Marijampolės apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 249 patikrinimus. Didžioji dalis šių patikrinimų – 239 – atlikta prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus. Kartu su pranešimu siunčiami ir kontroliniai klausimynai. Minėti klausimynai, dažniausiai užduodami klausimai ir kita metodinė medžiaga paskelbta Inspekcijos interneto svetainėje (www.metrinsp.lrv.lt) rubrika „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Konsultavimas“. Todėl kiekvienas verslininkas turi galimybę bet kada pasitikrinti, ar savo veikloje nedaro klaidų.

Vis dėl to, net ir prevenciškai įspėjant, pažeidimų nustatoma. 19 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų. Nors galima pasidžiaugti, kad, palyginus su praėjusiais metais, pažeidimų sumažėjo 5 procentais. Akivaizdu, kad šiam procentiniam kitimui įtakos turėjo išankstiniai pranešimai, konsultacijos bei įmonių geranoriškas bendradarbiavimas su Inspekcija. 24 įmonės pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 35 matavimo priemonėms. Iš patikrintų 2145 fasuotų prekių pakuočių, 113 neatitiko nustatytų reikalavimų. Netinkami gaminiai buvo išimti iš prekybos. Už atitikimą nustatytiems reikalavimams (teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje) atsakingi  gamintojai arba importuotojai. Kaip rodo patirtis, pagrindiniai pažeidimai įvyksta ne dėl žmogiškosios klaidos, o dėl to, kad klaidas ima daryti matavimo priemonė. Todėl ir reikalinga nuolatinė metrologinė patikra.                                                                                                                                                                        Plačiau apie tai skaitykite "Sūduvos gidas" portale.