Reikalavimai pieno gamintojams bei pieno supirkėjams

Data

2013 12 28

Įvertinimas
0

2013 m. III ketv. Lietuvos metrologijos inspekcija tikrino kaip pieno gamintojai (ūkininkai) ir pieno supirkėjai laikosi LR metrologijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2966) ir Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2001-05-09 įsakymu Nr. 146(Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2009, Nr. 149-6669; 2011, Nr. 47-2236), reikalavimų naudodami matavimo priemones superkamo pieno kiekiui nustatyti.

Nuoroda į straipsnį: Šilutės naujienos