2022-11-08

Renginys vartotojams

2022 m. lapkričio mėn. 3 d. Rytų regiono skyriaus vyresnysis patarėjas Evaldas Mikalajūnas ir vyriausiasis specialistas Vilius Zigmantavičius pravedė (organizavo) renginį – susitikimą vartotojams  su UAB „Autalis“ (Panevėžys, Pramonės g. 12) darbuotojais.

Renginio metu susitikimo dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) veikla, apsaugant vartotojus nuo neteisėtų matavimų, kai naudojamos teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės ar parduodamos fasuotos prekės.

Dalyviai supažindinti su reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtoms matavimo priemonėms bei reikalavimais fasuotoms prekėms.

Pateikta informacija apie Inspekcijos konsultacijų organizavimą, skundų bei prašymų pateikimo tvarką.

Atsakyta į vartotojams aktualius klausimus (pvz.: fasuotų prekių pakartotinis svėrimas parduotuvėse, grindų dangų matavimas prekybos centruose ir kitus klausimus).

Renginys - susitikimas praėjo tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo aplinkoje.