Straipsnis Akmenės rajono laikraštyje "Vienybė"

Data

2020 12 09

Įvertinimas
0
aisle-business-cart-1005638.jpg

Metrologijos inspekcija neleidžia tvarkytis „kaip nori”

Ar atkreipėte dėmesį į pasikeitusį mūsų elgesį ir nuostatas prekybos centruose?  Vis mažiau abejonių – ar gaminys, produktas sveria būtent tiek, kiek parašyta ant pakuotės, arba kiek pinigų į kvitą įmušė  kasininkė. Tačiau klausimų, kas tikrina svarstykles, į ką kreiptis, jei įtari sukčiaujant, kyla. Juolab, iš pateiktos informacijos, kuria pasidalijo Metrologijos inspekcija, sužinome – nesąžiningumo yra.

Roma JONIKIENĖ

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyriaus viršininkė Vida Balčiūnienė yra būtent ta specialistė, kuri žino atsakymus į mūsų klausimus apie metrologines  matavimo priemones, apie kontrolės tikslą, kad gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius, vadovaudamasis  Lietuvos metrologijos inspekcijos  darbo planais, patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse,  vandens gręžinius eksploatuojančiose ir nuotekas tvarkančiose įmonėse, pramonės įmonėse, vaistus parduodančiose vaistinėse,  grūdinių ir kitų kultūrų supirkimo, sandėliavimo įmonėse, naftos produktų, dujų  degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse, lauko prekyboje  ir daugelyje kitų sričių  laikomasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, nustatytų reikalavimų.

Tikrintojai domisi visų apskrities rajonų minėtomis veiklomis. Šiemet Akmenės rajone patikrinta septyniolikos ūkio subjektų veikla. Dėmesys atkreiptas į įvairias veiklas -  patikrintos 5 vandens gręžinius,  paviršinius vandens telkinius eksploatuojančios ir nuotekas tvarkančios įmonės, patikrinimai atlikti penkiose atliekų (ir pavojingų)  tvarkymo įmonėse, trijose prekybos,  viešojo maitinimo įmonėje. Per minėtą laiko tarpą patikrintos 3 suskystintų automobilinių dujų degalinės. Teigiama, kad rajone tvarkomasi  gerai,  patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

Lietuvos metrologijos inspekcija  atlieka ne tik matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, bet ir rinkai tiekiamų fasuotų prekių kiekio atitikties kontrolę. Inspektoriai  per šiuos metus, vykdydami fasuotų maisto ir ne maisto prekių (mėsos gaminių, makaronų, miltų, pieno produktų, sėklų, dujų balionų, kieto kuro, veterinarinių tepalų) kiekio atitikties kontrolę prekybos įmonėse, atliko 98 patikrinimus, nustatė 45 pažeidimus prekybos įmonėse ir 4 pažeidimus gamybos įmonėse. Parduotuvėse atlikus parduodamų įvairių gamintojų rūkytų mėsos gaminių, sėklų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš pasvertų 399 fasuotų mėsos gaminių – 63 pakuotėse  neatitiko  kiekis, nurodytas ant pakuočių su leistinu nuokrypiu. Iš patikrintų 479 sėklų pakuočių – 114  faktinė masė viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Patikrinus prekybos įmonėse  Šiaulių apskrityje  67 vienetus parduodamų pripildytų buitinių dujų balionų, nustatyta, kad  47  balionuose dujų kiekis buvo mažesnis, nei leidžiama.  Didžiausias dujų trūkumas balione, kuriame jų  turėjo būti 21 kilogramas,  buvo 3 kilogramai 376 gramai. Už pažeidimus Šiaulių apskrityje   4 bendrovių  (gamintojų) atsakingiems asmenims paskirtos administracinės nuobaudos. Nuobaudos už nurodytą kiekį neatitinkantį produktą būna įvairios. Dažniausiai  prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams.  Ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami.

Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Netaikomos sankcijos, nustačius mažareikšmį pažeidimą,  konsultuojama apie teisės aktus, jų laikymąsi, tai svarbu  verslininkams, vykdantiems veiklą pirmus metus. Yra paskatinimų įmonėms, kurios per paskutinius  5 metus  nepadarė pažeidimų teisinės metrologijos srityje, jos įtraukiamos į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“.     Nuo pavasario  įsigaliojo griežtesnė atsakomybė už  metrologijos įstatymo pažeidimus. Jei prireiktų informacijos, tinklalapyje   www.metrinsp.lrv.lt jos rasite.