Straipsnis dienraštyje "Sidabrė" 2020-10-14 https://www.sidabre.lt/

Data

2020 10 20

Įvertinimas
0
pexels-karolina-grabowska-4498136.jpg

Šiaulių apskrityje kontroliuojant fasuotų maisto prekių (mėsos gaminių) kiekio atitiktį ir pagal skundą prekybos įmonėse atlikta 16 patikrinimų, nustatyta 14 pažeidimų prekybos ir vienoje gamybos įmonėje. Parduotuvėse atlikus parduodamų įvairių gamintojų rūkytų mėsos gaminių kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš pasvertų 399 fasuotų mėsos gaminių – 63 (15,8 proc.) neatitiko faktinis kiekis nurodytas ant pakuočių su leistinu nuokrypiu. Šiaulių apskrities bendrovės (gamintojo) atsakingam asmeniui už nustatytus pažeidimus paskirta 50 Eur bauda.

Prekybos įmonėse kontroliuojant fasuotų ne maisto prekių kiekio atitiktį atlikta parduodamų sėklų kiekio kontrolė.

Atlikus Lietuvos metrologijos inspekcijos apskričių skyriams parduodamų prekybos įmonėse sėklų Šiaulių aps. gamintojo (fasuotojo), sėklų pakuočių faktinio produkto kiekio kontrolę, buvo nustatyta, kad iš patikrintų 479 sėklų pakuočių – 114 (23,8 proc.) sėklų pakuočių faktinė masė viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį fasuotos prekės kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis leidžiamomis paklaidomis.

Prekybos įmonėse nustačius pažeidimus Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai atliko fasuotų sėklų kiekio kontrolę pas gamintoją (fasuotoją), buvo nustatyta, kad iš pasvertų 200 vienetų pardavimui paruoštų fasuotų produktų (sėklų) – 101 pakuotės (50,5 proc.) faktinė masė viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį ir pakuočių vidutinis kiekis yra mažesnis už leidžiamą minimalų vidutinį kiekį. Bendrovei duotas nurodymas nedelsiant pašalinti nustatytus ir akte užfiksuotus pažeidimus bei sugriežtinti parduodamų fasuotų sėklų pakuočių kiekio kontrolę. Atsakingam bendrovės asmeniui bus skirta 50 Eur bauda.

Šiaulių apskrities skyriui kontroliuojant kieto kuro kiekio atitiktį prekybos įmonėse atlikta 12 patikrinimų, visuose nustatyti pažeidimai, duoti nurodymai išimti iš prekybos kiekio reikalavimų neatitinkančias fasuotas prekes.

Atlikus Lietuvos metrologijos inspekcijos apskričių skyriams parduodamų prekybos įmonėse Šiaulių apskrityje pildytojo 67 vienetus pripildytų buitinių dujų balionų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš jų 47 vnt. (21 kg) balionų dujų masės nuokrypis viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Faktinis didžiausias neigiamas pripildyto buitinio dujų baliono (21 kg) nuokrypis – 3376 g. Bendrovės atsakingam bendrovės asmeniui skirta 50 Eur bauda.

Per tris šių metų ketvirčius Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius Joniškio rajone atliko 14 patikrinimų, nustatytas vienas pažeidimas, atsakingam asmeniui skirta 50 Eur administracinė nuobauda.

Joniškio rajone patikrintos penkios grūdinių kultūrų, rapso ir ankštinių kultūrų supirkimo ir grūdų sandėliavimo įmonės, dvi prekybos įmonės, dvi viešojo maitinimo įmonės, viena atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonė, dvi naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinės, kuriose patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

Nedidelį skirtų baudų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį fasuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lėmė ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos savikontrolės stoka.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti.

Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“. Tai reiškia, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų. 2020 m. I –III ketv. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ įtrauktos dvi apskrities įmonės.

Baudos ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus, nebuvo taikomos, nes Lietuvos metrologijos inspekcija yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

Visi, turinys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Šiaulių apskrities skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, mob. 8 687 19856.