Svarbu atkreipti dėmesį

Data

2013 12 26

Įvertinimas
0

Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių atsakingiems asmenims, perkant svarstykles ar kitas teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones svarbu atkreipti dėmesį, kad jos turėtų „CE“ ženklą ir papildomą metrologinį ženklą, liudijantį tipo patvirtinimą ir pirminės patikros atlikimą.

Matavimo priemonėms: automatinės masės ir kainos ženklinimo svarstyklėms, ilgio matams, tūrio dozavimo matams, matams su žyme, ribiniams matams, perpylimo matams, talpoms ir ilgio matavimo priemonėms, ploto matavimo priemonėms, kelių matmenų matavimo priemonėms, taikytini Matavimo priemonių techninio reglamento (Žin., 2006, Nr. 40-1451) reikalavimai.

Nuoroda į straipsnį: www.telsietis.balsas.lt