Trišalis bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos standartizacijos departamentu ir Nacionaliniu akreditacijos biuru.

Data

2019 04 18

Įvertinimas
1
Trisakis susitarimas.jpg

2019 m. balandžio 18 d. Lietuvos standartizacijos departamentas, Nacionalinis akreditacijos biuras ir Lietuvos metrologijos inspekcija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Šio bendradarbiavimo tikslas – plėtoti ir propaguoti nacionalinę kokybės infrastruktūrą, kurioje veikia viešasis ir privatus sektoriai kartu su politiką formuojančiomis valdžios institucijomis, atitinkama teisine ir reguliavimo sistema bei savo praktika siekiantys palaikyti ir skatinti prekių, paslaugų bei procesų kokybę, aplinkos apsaugą, laisvą prekių ir paslaugų judėjimą bei prekybos kliūčių mažinimą.