Visos naujienos

RSS Spausdinti
2012 10 16
Pieno ūkiuose rasta pažeidimų

Trečiąjį šių metų ketvirtį LMI tikrino, kaip pieno gamintojai (ūkininkai) ir supirkėjai laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei Pieno supirkimo taisyklių.

2012 09 13
Niekinė paslauga?

Į „Ūkininko patarėjo“ redakciją kreipėsi pieno ūkių savininkai iš Telšių, Šilalės, Šiaulių rajonų. Pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles, privalu periodiškai tikrinti ir kalibruoti pieno talpyklas, svarstykles. Tokias paslaugas iš individualios Antano Peizos įmonės nusipirkę pieno ūkių savininkai pasijuto apgauti: įmonė neturi tam teisės, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos nesuteikęs leidimo. O gal paslauga niekinė, jeigu keliolika metų plačiai šalyje veikianti įmonė iki šiol neuždaryta?

2012 06 05
Skaitiklis užminė mįslę

Klaipėdietės bandymai įrodyti vandens tiekėjams, kad skaitiklis sukasi per greitai ir rodo netikslius duomenis, baigėsi dar didesniais nuostoliais. Moteris skundėsi, jog ne tik gerokai permokėjo už vandenį, bet ir turėjo atlyginti žalą už sugedusį įrenginį, nors tai atsitiko ne dėl jos kaltės. Taigi, jei ir jums buvo kilusi panaši problema, tuomet skaitykite Letuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities  skyriaus viršininkės Liudmilos Vaitkuvienės straipsnio komentarą, ką tokiu atveju reiktų daryti.

2012 03 30
Seminare – apie vartotojų teises ir pareigas

Lietuva“ Rokiškio regiono atstovė Ina Smalinskienė kartu su Valstybine ne maisto produktų inspekcija bei Lietuvos metrologijos inspekcija rajono verslininkams surengė seminarą „Vartotojų teisių apsauga. Leidimai, licencijos ir reikalavimai verslui“.

2012 03 13
Vyriausybės atstovo tarnyboje-diskusija apie vartotojų teises

Šiandien Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyboje vyko valstybės institucijų, ginančių vartotojų teises, atstovų pasitarimas.

2012 03 07
Šikiruojantis rezultatas: net pusėje tikrintų šaldytos žuvies pakuočių trūko svorio

Vartotojui, viename iš prekybos centrų įsigijusiam „Vičiūnų“ šaldytos žuvies, kilo abejonių, ar pakuotėje yra nurodytas žuvies kiekis. Taigi jis kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o ši skundą persiuntė Lietuvos metrologijos inspekcijai, kurios specialistai nustatė, kad iš tyrimui paimtų žuvies mėginių per mažai svorio nustatyta net pusėje iš jų. Taigi tokias pakuotes pirkę vartotojai už žuvį permokėjo.

2012 02 27
Prekybininkų svarstyklėms galioja senieji reikalavimai

Tarp mažeikiškių prekybininkų kilo sumaištis pasklidus gandui, kad nebebus atliekama periodinė svarstyklių, pagamintų ne Europos Sąjungos šalyse, patikra. Esą jos nėra paženklintos CE ženklu ir neatitinka ES direktyvų.

2012 02 06
Kiek tikslūs yra skaitikliai

Tu­rė­ti skai­tik­lį nau­din­ga ir gy­ven­to­jams, ir bend­ro­vėms, tie­kian­čioms karš­tą ar šal­tą van­de­nį. Įsi­ren­gę skai­tik­lį gy­ven­tspan style="COLOR: #000080; FONT-SIZE: 8pt"o­jai ga­li sa­vo nuo­žiū­ra var­to­ti tiek van­dens, kiek rei­kia, tai­gi ati­tin­ka­mai mo­kė­ti tik už sa­vo pa­čių su­var­to­tą van­de­nį. Bend­ro­vėms skai­tik­liai taip pat nau­din­gi, nes tai lyg sa­vo­tiš­ka pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, už­ker­tan­ti ke­lią va­gys­tėms. Tai­gi ap­skai­tos prie­tai­sai nau­din­gi ir vie­niems, ir ki­tiems, bet už jų ap­tar­na­vi­mą, ku­rio daž­nai taip ir ne­su­lau­kia, mo­ka tik gy­ven­to­jai.

Įrašų
puslapyje