Visos naujienos

RSS Spausdinti
2013 12 30
Ar viską žinote apie svarstykles?

Prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse dažniausiai naudojama matavimo priemonė – neautomatinės svarstyklės (toliau – svarstyklės). Svarbu prisiminti, kad jos turi būti paženklintos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, liudijančiais tipo patvirtinimą ir pirminės patikros atlikimą (pateiktoms Lietuvos rinkai iki 2001 m. birželio 1 d. – neprivaloma) bei atliekama jų periodinė patikra. Pagirtina, kad įmonės dažniausiai tai atlieka laiku, nors pastaruoju metu ir keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys laiko intervalus tarp patikrų.

2013 12 28
Reikalavimai pieno gamintojams bei pieno supirkėjams

2013 m. III ketv. Lietuvos metrologijos inspekcija tikrino kaip pieno gamintojai (ūkininkai) ir pieno supirkėjai laikosi LR metrologijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2966) ir Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2001-05-09 įsakymu Nr. 146(Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2009, Nr. 149-6669; 2011, Nr. 47-2236), reikalavimų naudodami matavimo priemones superkamo pieno kiekiui nustatyti.

2013 12 26
Svarbu atkreipti dėmesį

Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių atsakingiems asmenims, perkant svarstykles ar kitas teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones svarbu atkreipti dėmesį, kad jos turėtų „CE“ ženklą ir papildomą metrologinį ženklą, liudijantį tipo patvirtinimą ir pirminės patikros atlikimą.

2013 12 19
Ką vertėtų žinoti įmonių vadovams norint išvengti baudų?

Apie būsimą patikrinimą įmonėje Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) pareigūnai informuoja įmonės atsakingus asmenis, išsiųsdami pranešimą apie planuojamą patikrinimą.

2013 12 16
Vis dar nustatoma pakankamai daug pažeidimų

Įmonės savo veikloje naudoja įvairias matavimo priemones: svarstykles, svarsčius, liniuotes, termometrus, manometrus, degalų įpylimo kolonėles ir daugybę kitų – tai priklauso nuo įmonės veiklos.

2013 12 13
Metrologijos inspekcija pristatė vandens skaitiklių patikros apžvalgą

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyko susitikimas su Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyriaus vadovais. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Domarkas į susitikimą pakvietė vandens ūkį prižiūrinčių įmonių atstovus iš Šiaulių rajono, Radviliškio, Pakruojo, Akmenės, Joniškio, Kelmės.

2013 12 11
Inspektuoti pieno ūkiai ir supirkimo punktai

Lietuvos metrologijos inspekcija (LMI) beveik metus tikrino, kaip ūkininkai ir pieno supirkėjai laikosi jiems numatytų įstatymų ir kitų reikalavimų. Vizitai atskleidė ne itin gražią pienininkystės ūkių pusę. Inspektoriams atiteko ir baudėjų dalia.

2013 11 07
Šokas degalinėje: į baką pribėgo daugiau nei turėtų tilpti

Degalinėje į automobilio kuro baką pribėgo 15 litrų daugiau dyzelino nei manyta, kad į jį apskritai telpa. Lietuvos metrologijos inspekcija, patikrinusi kolonėlę, patvirtino, kad ji veikia gerai.

2013 09 26
Žinių nebus per daug

Darbo teisės reikalavimai keičiasi nuolat. Įmonės darbo teisės specialistams neretai būna sudėtinga savarankiškai išnagrinėti ir pritaikyti įmonės veikloje naujus teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti šių problemų viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, Valstybinė darbo inspekcija ir Metrologijos inspekcija antradienį pakvietė mažų ir vidutinių Pasvalio rajono įmonių darbų saugos specialistus, vadovus, personalo, buhalterijos darbuotojus į nemokamą seminarą „Darbo teisė, darbuotojų sauga ir sveiakata. Pagrindinės aktualijos ir teisės aktų taikymas praktikoje. Teisinės mtrologijos reikalavimai. Teisinės aktualijos 2013“.

2013 07 10
„Sukūdę“ produktai toliau plonina mūsų pinigines

Akyliau sekantys produktų kainas parduotuvėse, pastebėjo, kad produktų kiekis sumažėjo, tačiau mokėtina suma išliko tokia pati. Tokiu atveju galima kaltinti gamintojus ir platintojus, kad šie neinformuoja vartotojų apie pokyčius.

2013 06 28
Kaip maisto produktai „meta“ svorį

Ne tik mo­te­rys mėgs­ta pa­me­luo­ti sa­vo tik­rą­jį svo­rį ar dra­bu­žių dy­dį. Pro­duk­tų svo­ris ir­gi ne­re­tai nea­ti­tin­ka nu­ro­dy­to eti­ke­tė­je - at­ro­do, kad ir čia įsi­siau­tė­jo „ma­ne­ke­nių“ vi­ru­sas. Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos at­sto­vai at­sklei­dė, kad py­ra­gų ke­pė­jai, mė­si­nin­kai ir ki­ti mais­to ga­min­to­jai bei tie­kė­jai į par­duo­tu­vių len­ty­nas de­da „su­ly­su­sius“ mais­to pro­duk­tus. Mais­to ga­min­to­jai ir tie­kė­jai tei­si­na­si pro­duk­tų bi­ru­mu, trans­por­ta­vi­mu ar net drėg­me.

2013 06 28
Skandalas parduotuvėje: kaltos svarstyklės ar suvalgyti bananai?

Trečiadienį į „Vakarinės Palangos“ redakciją, nešina parduotuvėj „Iki“ pirktų maisto produktų čekiu, užsuko ponia Janina V., kuri teigė norinti užkirsti kelią tolimesniems galimiems pirkėjų apgaudinėjimams. Savo ruožtu prekybos centro „Iki“ atstovas tikina, kad ji yra neteisi.

Įrašų
puslapyje
1 2 Pirmyn