Visos naujienos

RSS Spausdinti
2014 12 12
Kas žinotina apie buitinius šalto ir karšto vandens skaitiklius

Be vandens nėra gyvybės. Naudojame vandenį ne tik maistui, bet ir švarai, o už jį tenka mokėti. Kad tinkamai vyktų atsiskaitymas už sunaudotą vandenį, vandens tiekėjai visuose butuose, kuriuose butų savininkai pageidauja atsiskaityti už sunaudotą šaltą ar karštą vandenį pagal įrengtų skaitiklių rodmenis, įrengia vandens skaitiklius, juos prižiūri, atlieka jų metrologinę patikrą. Visi, kas juos naudoja, tiek vandens tiekėjai, tiek jo vartotojai, nori kad skaitikliai tiksliai išmatuotų sunaudoto vandens kiekį.  

2014 03 17
Konferencija Europos vartotojų dienai paminėti

Šiandien, Europos vartotojų dienos proga, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyboje vyko valstybės institucijų, ginančių vartotojų teises Panevėžio bei Utenos apskrityse, vadovų konferencija. Diskusijoje apie vartotojų teises ir jų gynimo būdus dalyvavo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos metrologijos inspekcijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos padalinių Panevėžio bei Utenos regionuose vadovai ir atstovai.

2014 02 28
Produktų svorio ypatumai metrologijos inspektorių akimis

Pirkėjai gana dažnai pastebi, kad fasuotų produktų realus svoris neatitinka nurodyto etiketėje. Dažniausiai tas neatitikimas 10 - 20 g. , kartais ir daugiau, būna ne pirkėjo naudai. Tokių nusiskundimų dėl fasuotos varškės, mielių, fermentinių sūrių, dešros yra gavusi ir "Kupiškėnų minčių" redakcija.

2014 02 27
Metrologai pataria, kur reikėtų būti akyliems

Kai kuriuose namuose vandens tiekimo įmonėms laiku nepatikrinus arba nepakeitus vandens skaitiklių, juose susikaupia apnašų. Dėl to nors sunaudojate mažiau vandens, sąskaitas už jį galite gauti didesnes, negu anksčiau. - „Miesto laikraščiui“ sakė Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė Ramunė Vyšniauskienė. - Dėl to didėja pratekančio vandens srovės greitis, skaitiklis sukasi greičiau, atitinkamai sparčiau „auga“ prietaiso parodymai vartotojo nenaudai. Taip yra visose apskrities savivaldybėse.

2014 02 21
Stebėkite svarstykles

Nors sunaudojate mažiau vandens, sąskaitas už jį galite gauti didesnes, negu anksčiau. Gal ir sunku patikėti, bet tai patvirtina daugiabučiuose namuose atlikti tikrinimai, apie kuriuos „Miesto laikraščiui“ pasakojo Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė Ramunė VYŠNIAUSKIENĖ.

2014 01 22
Pasinaudota metrologų vardu

Dėl UAB „Litesko“ platinamos informacijos į Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyrių kreipiasi Marijampolės miesto gyventojai, kurie teigia nesuprantantys, ko iš jų norima ir kaip reaguoti.

2014 01 14
Skaitikliai – ne gyventojų rūpestis

Vil­niaus dau­gia­bu­čių karš­to van­dens var­to­to­jai ga­li ne­kreip­ti dė­me­sio į juos pa­sie­ku­sį ši­lu­mos tiekėjos bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ra­gi­ni­mą in­for­muo­ti ją, ar ga­lio­ja jiems pri­klau­san­čių karš­to van­dens skai­tik­lių me­tro­lo­gi­nė pa­ti­kra. Lie­tu­vos me­tro­lo­gi­jos ins­pek­ci­ja "Lie­tu­vos ži­nioms" paaiškino, kad var­to­to­jai nė­ra at­sa­kin­gi už karš­to van­dens skai­tik­lio me­tro­lo­gi­nę pa­ti­krą. Už jo neprie­žiū­rą jiems ne­gre­sia jo­kios sank­ci­jos, mat už karš­to van­dens skai­tik­lių me­tro­lo­gi­nę pa­ti­krą yra at­sa­kin­gas karš­to van­dens tie­kė­jas.

Įrašų
puslapyje