Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras

  • Lietuvos matavimo priemonių registras įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1653.
  • Lietuvos matavimo priemonių registras reorganizuotas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu  Nr. 210 ,,Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“.  Registre pateikiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti matavimo priemonių, priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, tipai, kuriuos Lietuvos Respublikoje leidžiama gaminti ir / arba naudoti.
  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.  nutarimu Nr. 398 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą valstybinę metrologijos tarnybą“ Lietuvos metrologijos inspekcijai pavesta atlikti Lietuvos matavimo priemonių registro tvarkytojo funkcijas; įrašyti matavimo priemonių tipus į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, išduoti matavimo tipo patvirtinimo sertifikatus.
  • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 4-761 "Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" (TAR, 2014-14803).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22