Matavimo priemonės tipo patvirtinimas

Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, patvirtinimo galiojimo pratęsimas, matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas, matavimo priemonės tipo įregistravimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą bei matavimo priemonės tipo, patvirtinto kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimas ir įregistravimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą PASLAUGOS APRAŠYMAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-07