Pareigų aprašymas Spausdinti

specialūs reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

 
 šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos