Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS