Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

035

 

Domas Vasiliauskas

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

 

 

 

Gimimo data ir vieta        1984 spalio 20 d., Vilnius

Išsilavinimas

2009 m.                             Vienos Universitetas, Ekonomikos fakultetas (Tarptautinės mokesčių teisės studijos), tarptautinio magistro laipsnis (LL.M)

2008 m.                             Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas (administracinės ir konstitucinės teisės specializacija), teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

2003 m.                              Vilniaus “Žemynos” gimnazija

Kvalifikacijos kėlimas

2007 m.                              Vasaros mokykla, University of Cambridge (Seven million years: discovering our human evolution Power and Politics in Britain today)

2007 m.                              Vasaros mokykla, London School of Economics and Political Science (Introduction to English Law)

2007 m.                              Vasaros mokykla, London School of Economics and Political Science (Preparatory English)

Darbo patirtis

Nuo 2017-01-02                 Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

Nuo 2016-11-28                 Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko vyriausiasis patarėjas

2016 m.                              AB „Vilniaus metrologijos centras“, generalinio direktoriaus pavaduotojas

2013 – 2016 m.                  UAB „Pontem“, Pardavimų skyriaus vadovas

2010 – 2013 m.                  UAB „Smulkus urmas“, Didmeninės prekybos skyriaus segmento vadovas

2009 – 2010m.                   UAB „Smulkus urmas“, Didmeninės prekybos skyriaus projektų vadovas,

2008 – 2013 m.                  UAB „Garantas“, Teisės departamento vadovas

2003 – 2008 m.                  UAB „Garantas“, juristas

Papildoma informacija

Užsienio kalbos                  Anglų, rusų

Pomėgiai                            Krepšinis, futbolas, kelionės, politika, automobiliai, filmai, knygų skaitymas, domisi pasaulio ir Lietuvos ekonominiu gyvenimu

__________________

2018 m. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko užduotys:

      1. Inicijuoti naujų LMI kontrolinių klausimynų parengimą ir esamų klausimynų atnaujinimą bei jų paskelbimą LMI internetinėje svetainėje.

      Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą bei modernizuojant LMI veiklą, inicijuoti, koordinuoti naujo internetinio įrankio sukūrimą, kontroliniams klausimynams pildyti, kurio pagalba būtų nustatomas ūkio subjektų konsultavimo poreikis. Pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. 

       2. Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2018 m. LMI būtų įdiegtas ūkio subjektų „baltasis sąrašas“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).

       3. Siekiant supažindinti ūkio subjektus su teisinės metrologijos reikalavimais ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams, teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą ūkio subjektams aktualiais klausimais.

       4. Įgyvendinant Seimo priimtus Metrologijos įstatymo pakeitimus, tinkamai pasiruošti naujų papildomų funkcijų vykdymui, teikti pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl teisės aktų pakeitimo ir į LMI vidaus teisės aktus perkelti su įstatymo pakeitimais susijusius naujus reikalavimus.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10