Finansų skyrius

Rasa Verikienė Vyriausioji specialistė

1. Pakeisti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 10T-5 „Dėl Lietuvos metrologijos  inspekcijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

2. Dalyvauti užtikrinant Finansų valdymo ir apskaitos posistemio tinkamame įdiegime ir laiku, bendradarbiaujant su Finansų ministerija ir (arba) Finansų valdymo ir apskaitos posistemio diegėju, atsižvelgiant į Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtintą veiksmų planą.

   

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-18