LMI padalinys Klaipėdos apskrityje

Rima Liepinienė Vyriausioji valstybinė inspektorė

1. Organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus teikiant paslaugas poilsiautojams.

Laima Ramaškienė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus teikiant paslaugas poilsiautojams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13