LMI padalinys Marijampolės apskrityje

Ramunė Vyšniauskienė Skyriaus viršininkė

1. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse bei sumažėtų pažeidimų fasuotų produktų pardavimo srityje. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. Bendradarbiauti šioje srityje su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
2. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų planą.  Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Marijampolės apskrityje esančios įmonės būtų supažintintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).
3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.  Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Irmantas Vasiliauskas  Vyresnysis valstybinis inspektorius

1. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse bei sumažėtų pažeidimų fasuotų produktų pardavimo srityje. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. Bendradarbiauti šioje srityje su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
2. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą pasiekti, kad didžioji patikrinimų dalis būtų atliekama pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Užtikrinti matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio patikrinimų planą.  Skatinant ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Marijampolės apskrityje esančios įmonės būtų supažintintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).
3. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.  Parengti pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus (nurodyti problemas ar pateikti pasiūlymų dėl jų pašalinimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11