LMI padalinys Panevėžio apskrityje

Vitalija Rukavičienė Skyriaus viršininkė

1. Laikytis ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarkos, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus. Dalyvauti atnaujinant kontrolinį klausimyną veterinarijos srityje, jį platinti per verslo asociacijas; taip pat dalyvauti rengiant kitus kontrolinius klausimynus. Suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Siekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija degalų  ir automobilinių dujų degalinėse, taip pat tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras. 

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

Evaldas Mikalajūnas Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje,  teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.
Vilius Zigmantavičius Vyresnysis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Virš 80 proc. patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, suorganizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje,  teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus veterinarijos ir darbų saugos srityse, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, mokesčių operacijoms atlikti bei prekyboje (POS sistemų priežiūra).  Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais karšto ir šalto vandens vartotojais naudojamas matavimo priemones, kad laiku jas keistų, laiku atliktų jų metrologines patikras.

3. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02