LMI padalinys Šiaulių apskrityje

Vida Balčiūnienė Skyriaus viršininkė

1. Skatinti ūkio subjektus laikytis teisinės metrologijos reikalavimų, pasiekti, kad 2019 m. Šiaulių apskrityje esančios įmonės būtų supažindintos su  LMI  įdiegtu ūkio subjektų „Baltuoju sąrašu“ (ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas).

2. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

3.  Surengti bent vieną mokymo seminarą su Valstybine darbo inspekcija LMI apskričių skyrių viršininkams darbo saugos klausimais.

4. Dalyvauti pristatant LMI atliktų patikrinimų rezultatus ir nustatytus pažeidimus  KTU mokymo seminaruose paskirtųjų įstaigų darbuotojams, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

5. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI administracijai dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrintinus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Edmundas Gudavičius Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, padėti LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Loreta Každailytė Vyresnioji valstybinė inspektorė

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų  konsultavimo renginius apskrityje ir teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Tobulinant teisinio metrologinio reglamentavimo sritį, teikti pasiūlymus LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui dėl teisės aktų pakeitimo, teisinės metrologijos reikalavimų ūkio subjektams supaprastinimo, aiškesnio šių reikalavimų teisės aktuose reglamentavimo. Diegiant pažeidimų prevencijos priemones, padėti LMI Šiaulių apskrities skyriaus viršininkui aktyviai bendradarbiauti su žiniasklaida, informuojant visuomenę apie nustatytus pažeidimus ir problemas atskirose veiklos srityse. Siekiant korupcijos rizikos veiksnių neigiamai įtakai panaikinti ar sumažinti, atlikti bendrus patikrinimus su kitomis priežiūros institucijomis ir valstybinių įstaigų atstovais bei atlikti patikrinimus kitose apskrityse (rotacijos tarp atskirų skyrių principu).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11