LMI padalinys Tauragės apskrityje

Albertas Šarapovas Skyriaus viršininkas

1. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, didžiąją dalį patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus.

2. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams su buitiniais geriamojo vandens vartotojais.   

3. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinėse.

4. Organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11